אלימות

הגדרה כללית – אלימות

נאמנה עלינו הגדרתו של אמיר, הלקוחה מעולם החינוך הבית ספרי האומרת כי אלימות היא :
" שימוש בלתי חוקי, בלתי מוצדק ומיותר בכח, או באיום בהפעלתו… וכי חריגה מגבולות ההיתר חוקי או המקובל, תחשב כאלימות…..".

הגדרת אלימות בזוגיות

" דפוסי התעמרות ושליטה בכח, הבאים לידי ביטוי בהתנהגויות פיסיות, מיניות, פסיכולוגיות ושליטה כלכלית- הבאים לידי ביטוי כלפי בת/ בן זוג בלעדית. לרוב המטרה היא רכישת כח ושליטה על בן /בת הזוג "

אלימות פנים רבות לה :
חד פעמית או רב פעמית,
לא מתוכננת לעומת מתוכננת,
קצרה לעומת ממושכת,
"קלה" לעומת קשה,
אקראית או כחלק מסינדרום מורכב,
פונקציונאלית לעומת אמוציונאלית,
נחווית כחוסר שליטה לעומת כזו הנובעת מתחושת שליטה מלאה,
ביחסים קרובים או ללא כל הכרות מוקדמת,
סוערת לעומת מאופקת
ועוד……
סוגי אלימות במשפחה ובזוגיות

אלימות יכולה לבוא לידי ביטוי בין השאר באופנים הבאים:
אלימות פיסית – מכות (סטירות, אגרופים, נגיחות, שימוש בחפצים,חניקה, גרירה, דחיפות, וכולי ) משיכות איברי גוף (כולל משיכות שיער), בעיטות, צביטות, החזקה בכח, שריטות, השלכת חפצים על או בסביבת הקרבן, ניפוץ חפצים, כליאה, נעילה או החזקה בכח……
אלימות מינית – אונס, מגע לא רצוי באיברים אינטימיים ומיניים, צפייה בסרטי פורנו בכפייה, ביצוע מעשים מיניים בקורבן בניגוד לרצונו.
הטרדה – מבטים, מחוות ומעשים המזכירים לקרבן את פוטנציאל האלימות הפיסית של התקפן, כולל נטישה במקום מסוכן.
הטרדה מאיימת (STALKING) – מעקבים, ציתותים למכשירי טלפון והשתלת האזנות, קריאה, פתיחה או גנבה ולקיחה של דברי דואר אישיים של הקרבן, טלפונים ללא הרף, מסרונים והודעות ללא הרף, נוכחות פיסית ללא הזמנה או הסכמה…..
איומים – לפגוע בקרבן ומשפחתו ובחברים, חיות מחמד וילדים, איומי התאבדות, תלונה לרשויות או במקום העבודה.
בידוד – שליטה על מה עושה, עם מי, ומתי. החזקה בניגוד לרצון, מניעת גישה לאמצעי תקשורת, מכונית. מניעת יציאה ללימודים או לעבודה או לבילוי, הרחקה ממשפחה ומחברים.
התעמרות רגשית – העלבות והשפלות בכדי לפגוע בבטחון העצמי של הקרבן, פגיעה בדימוי הגברי/נשי, הדימוי המיני, ההורי, בעצם היותו/ה אדם, ביזוי במשפחה ובפומבי.
שימוש בילדים – איום באלימות כלפי הילדים, ביקורת על אימהות/ אבהות, הסתת הילדים, איומים סביב החזקת הילדים, אלימות כלפי הילדים כדרך של השפעה על הקרבן.
אלימות ושליטה כלכלית – שליטה בלעדית וחד צדדית בכל המשאבים הכלכליים, כולל דמי שכירות והלוואות, הכרח לבקש כסף מבעל השליטה לצרכים בסיסיים, החבאת והסתרת כסף, לקיחה של משכורת האחר לצרכים אישיים…
אלימות מילולית – קללות, צעקות, שתיקות ממושכות ומאיימות, השפלות ועלבונות, בוז ולגלוג….

תפישתנו המקצועית היא, כי במרבית המקרים, אלימות במשפחה ובזוגיות הינה ביטוי של מצוקה פסיכולוגית הנשענת על התפתחות רגשית לא טובה ונאותה, קושי רגשי, עומס רגשי והעדר משאבים אישיים או זוגיים ומשפחתיים של תקשורת ופתרון בעיות.
אלימות הינה למעשה סימפטום של קשיים רגשיים עמוקים המצריכים טיפול והתייחסות, מרגע שמתחיל טיפול שכזה אנו עדים לרוב להעלמותם של גילויה הקשים של האלימות עד לעלמותה המלאה מחיי המשפחה והזוגיות .
לאלימות גברים כלפי נשים ולאלימות נשים כלפי גברים איפיונים דומים ושונים ואנו לוקחים זאת בחשבון בעת הטיפול בכל אחד מסוגי אלימות אלו.

Call Now Button