כעס

כעס הינו רגש טבעי, נורמלי, ספונטני ובריא, המהווה חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מכלל הרגשות המרכיבים והמאפיינים אותנו כבני אנוש.
חיים ללא כעס הינם חיים בלתי אפשריים, כשם שאי אפשר ולא ניתן לחיות באופן שלם ומלא ללא רגשות אחרים כגון : עצב, שמחה, געגוע, אהבה או שנאה….כך לא ניתן לחיות מבלי לחוות כעס, להיות עימו במגע, להבין מה הוא מסמן ולגלות רגישות והבנה לכעסיו של האחר וכן הלאה.
לרוב כעס נחווה כרגש עז ומיידי וכבלתי ניתן להכלה או אף מחוץ לשליטתנו ולעיתים אף כבעל עוצמות בלתי רגילות, ביחס לשאר רגשותינו. איפיוניו אלו של הכעס וחוויתו האינטנסיבית בעבור רוב האנשים, מסתירים ומסווים את היותו, ברוב המקרים, תגובה רגשית לרגש שקדם לו, המצית את הכעס ומלבה אותו.
לפיכך, הכעס לא נחווה כחלק מתהליך סדרתי בעל שלבים, אלא כמקשה רגשית אחת ומיידית, מהירה, שבה קשה לזהות את מקור הרגש הקודם.
לרוב, אנו נוטים שלא לברר את הרגש המקדים לכעס משום שבחוויתם של אנשים רבים המדובר ברגשות קשים יותר מכעס, כגון בושה, אשמה, השפלה….ולכן מתפתח צורך מיידי ודחוף להסיר את עוצמת הרגש הלא רצויה והמעוררת מתח, או אז אנו פועלים "בהנהגתו" של הכעס בכדי לפרוק את הרגש הקשה, מבלי בעצם להבינו או לנסות ולרכוש עליו שליטה.
במובן זה, קל יותר לאנשים רבים ובפרט לגברים, לחוש כעס ולבטאו מאשר לחוש לדוגמא השפלה ולבטאה, ולכן לכעס מנגנון של חיזוק חיובי להופעתו המחודשת, בכל עת בה מתעוררים רגשות לא "גבריים" או הנתפסים כחולשה או רפיסות.
עם זאת, לכעס ששורשיו אינם ברורים, יותר נזק מתועלת ובסופו של דבר הרי הוא מבוטא בדרך כלל ללא פרופורציה, עם נטייה לאלימות פוגענית ובשיבוש יחסינו הבין אישיים.
זאת לעומת ביטוי כעס הנובע מהבנה עמוקה ושליטה ברגשות שהציתו אותו !
כעס הופך לבעייתי באם הוא :
1. הרגש המרכזי והדומינטי בחיי האדם.
2. ביטויי הכעס הינם תקפניים ואלימים.
לכעס פונקציות חיוביות רבות וחשובות, אולם לרוב ,כאמור , מקושרות אליו קונוטציות שליליות.
אנו מתבלבלים פעמים רבות בין זכותנו וחובתנו לחוש כעס ולבטאו כהלכה לבין הפעמים בהם אנו מבטאים אותו שלא כראוי. הבעיה איננה עובדת חוויתנו את רגש הכעס, אלא לרוב כיצד אנו מבטאים אותו, בפרט בפעמים בהם ביטויי הכעס הינם שליליים ופוגעניים.
עבורנו בקרבה בטוחה, כעס משול לסוס פרא, באם נצליח לרסנו – ניתן לרכב עליו ולהגיע רחוק, עם עצמנו ועם יחסינו לסביבתנו.
הטיפול כולל לפיכך, הבנה והתקרבות ליכולתנו לבטא כעסים בצורה טובה ולא פוגענית לצד הבנה ורכישת שליטה על העולם הרגשי המצית את כעסינו ומוביל לידי ביטויי כעס שליליים ופוגעניים.
בטיפול יהפכו סגנונות הכעס הלא מסתגלים (האגרסיבי והפאסיבי) לסגנון מסתגל – האסרטיבי.

Call Now Button